НОТАРСКА КОМОРА НА РМ
Скопје

Адреса:
бул. Октомвриска револуција бр.2/1 Скопје
Македонија

телефон: 02/3 115-816 02/3 214-448
Факс: 02/32 39-150

Информации: Работно време: 08:30-16:30

 


dolen baner nkrm111