Членови на Дисциплински совет на НКРСМ:

 1. Трифуновски Филип– нотар од Гостивар
 2. Шеху Муамет– нотар од Скопје
 3. Бектеши Диљавер  - јавен обвинител во ВЈО Гостивар
 4. Димовска Антоанета – судија во Основен граѓански суд Скопје
 5. Јакупи Субхи – судија на Вишиот управен суд

 

Заменици – членови на Дисциплински совет на НКРСМ:

 1. Јакимоска Николина – нотар од Битола
 2. Колиќ Љубица – судија на Основен граѓански суд Скопје
 3. Здравев Зоран – јавен обвинител во ОЈО Скопје
 4. Шабани Ѓилсиме – судија на Основен суд Куманово

 

ВТОРОСТЕПЕНА ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА

 1. Ајрули Фатмир – нотар од Скопје
 2. Велеска Наташа – нотар од Прилеп
 3. Милева Тања – судија на Апелационен суд Скопје
 4. Гоцевска Стефановска Мирјанка – судија на Апелационен суд Штип
 5. Хајдари Шефајет – судија на Апелационен суд Гостивар