РЕДАКЦИСКИ ОДБОР НА СПИСАНИЕТО НОТАРИУС (2020-2023)

 1. КИТАНОВСКА СВЕТЛАНА, нотар од Кочани (главен и одговорен уредник)
 2. БАСНАРКОВА ЈАСМИНА КАРТАЛОВА, нотар од Тетово
 3. ВЕЛЕСКА НАТАША, нотар од Прилеп
 4. РЕЏЕПИ ПРПАРИМ, нотар од Гостивар
 5. СТОЕВ ЦЕЦА МАЛЕВА, нотар од Гевгелија

надворешни членови

 1. проф. д-р КОЕВСКИ ГОРАН, декан на правниот факултет „Јустинијан први“
 2. г-дин ИЗАИРИ САДУЛА, судија во Основен суд Тетово

 

КОМИСИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ1.

1. Нотар Ана Јолакоска од Скопје,

2. Нотар Митко Милков од Кавадарци,

3. Нотар Ариф Незири од Тетово,

4. Нотар Соња Божинкочева од Струмица и

5. Нотар Едмонд Шазимани од Охрид.

 

КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОТАРИ

 1. Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев,
 2. д-р Татјана Зороска Камиловска, професор на Правниот факултет ,,Јустинијан Први’’ Скопје,
 3. м-р Миљазим Мустафа, член на Судски совет на РСМ
 4. нотар Лидија Илиевска од Штип и
 5. нотар Александра Петровска Ангеловска од Битола.
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30