СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТА

 

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

 1. Нотар Емилија Манолева ќе биде отсутна од 29.07.2019 до 23.08.2019 г.
 2. Нотар Мери Весова ќе биде отсутна од 05.08.2019 до 25.08.2019 г.
 3. Нотар Невенка Зојчевска Вучидолова ќе биде отсутна од 14.08.2019 до 27.08.2019 г.
 4. Нотар Симона Николиќ ќе биде отсутна од 20.08.2019 до 06.09.2019 г.
 5. Нотар Владимир Голубовски ќе биде отсутен од 19.08.2019 до 30.08.2019 г.
 6. Нотар Оливера Пешиќ ќе биде отсутен од 19.08.2019 до 03.09.2019 г.
 7. Нотар Катерина Митревска ќе биде отсутна од 19.08.2019 до 22.08.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ВЕЛЕС

 1. Нотар Звонимир Јованов ќе биде отсутен од 15.08.2019 до 28.08.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

 1. Нотар Цеца Малева Стоев ќе биде отсутна од 19.08.2019 до 04.09.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

 1. Нотар Зарија Џафери ќе биде отсутна од 19.08.2019 до 23.08.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ДЕЛЧЕВО

 1. Нотар Богданка Димитровска ќе биде отсутна од 19.08.2019 до 22.08.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

 1. Нотар Весна Митровска ќе биде отсутна од 16.08.2019 до 23.08.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

 1. Нотар Едмонд Шазимани ќе биде отсутен 19.08.2019 до 30.08.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РЕСЕН

 1. Нотар Мексуд Максуд ќе биде отсутен од 19.08.2019 до 27.08.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИOТ СУД ВО СТРУМИЦА

 1. Нотар Јован Пешовски ќе биде отсутен од 19.08.2019 до 30.08.2019 г.
Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30ч - 16.30Ч