СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТA

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

  1. Нотар Андријана Ѓорѓеска ќе биде отсутна од 17.06.2019 до 28.06.2019 г.
  2. Нотар Ана Петровска ќе биде отсутна од 19.06.2019 до 25.06.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВЕН СУД БИТОЛА

  1. Нотар Горан Димановски ќе биде отсутен од 24.06.2019 до 28.06.2019 г.
  2. Нотар Елеонора Папазова ќе биде отсутна од 24.06.2019 до 26.06.2019 г.

  

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВЕН СУД КОЧАНИ

  1. Нотар Менче Златковска ќе биде отсутана од 17.06.2019 до 23.06.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВЕН СУД КРУШЕВО

  1. Нотар Нада Петреска-Ангелеска ќе биде отсутна од 01.07.2019 до 05.07.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВЕН СУД СТРУГА

  1. Нотар Неѓми Алиу ќе биде отсутен од 26.06.2019 до 28.06.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО СТРУМИЦА И РАДОВИШ

  1. Нотар Јанко Милушев ќе биде отсутен од 22.07.2019 до 02.08.2019 г.
Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30ч - 16.30Ч