ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18,) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТА

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

 1. Нотар Владимир Голубовски ќе биде отсутен на 20 и 23 мај 2022 г.
 2. Нотар Симон Зафироски ќе биде отсутен на 23.05.2022 г.
 3. Нотар Симона Николиќ ќе биде отсутна на 23.05.2022 г.
 4. Нотар Невенка Зојчевска Вучидолова ќе биде отсутна на 23 и 25 мај 2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

 1. Нотар Милена Момировска-Ангелевска ќе биде отсутна на 23.05.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

 1. Нотар Филип Трифуновски ќе биде отсутен на 23.05.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КОЧАНИ

 1. Нотар Владимир Иванов ќе биде отсутен на 23.05.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

 1. Нотар Арбана Дестани - Адеми ќе биде отсутна од 23.05.2022 до 28.05.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

 1. Нотар Станка Горичан ќе биде отсутна на 20 и 23 мај 2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

 1. Нотар Наташа Велеска ќе биде отсутна од 23.05.2022 до 27.05.2022 г.
 2. Нотар Христина Стефаноска ќе биде отсутна на 20 и 23 мај 2022 г.
 3. Нотар Игор Ефремоски ќе биде отсутен на 23.05.2022 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РЕСЕН

 1. Нотар Богданка Бакаловска ќе биде отсутна од 20.05.2022 до 25.05.2022 г. 
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30