ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18,) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТА

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

 1. Нотар Петар Митков ќе биде отсутен од 19.07.2021 до 30.07.2021 г.
 2. Нотар Ирфан Тахири ќе биде отсутен од 01.08.2021 до 15.08.2021 г.
 3. Нотар Емилија Манолева ќе биде отсутна од 26.07.2021 до 20.08.2021 г.
 4. Нотар Зорица Пулејкова ќе биде отсутна од 02.08.2021 до 18.08.2021 г.
 5. Нотар Елизабета Арсовска ќе биде отсутна од 26.07.2021 до 10.08.2021 г.
 6. Нотар Нада Палиќ ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 08.08.2021 г.
 7. Нотар Анастасија Петреска ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 13.08.2021 г.
 8. Нотар Симон Зафироски ќе биде отсутен од 09.08.2021 до 13.08.2021 г.
 9. Нотар Дрита Лимани ќе биде отсутна од 09.08.2021 до 20.08.2021 г.
 10. Нотар Мери Весова ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 13.08.2021 г.
 11. Нотар Лидија Смиљаноска ќе биде отсутна од 03.08.2021 заклучно со 09.03.2021 г.
 12. Нотар Снежана Бубевска ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 06.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БЕРОВО

 1. Нотар Татјана Миовска ќе биде отсутна од 19.07.2021 до 02.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

 1. Нотар Горан Димановски ќе биде отсутен од 26.07.2021 до 06.08.2021 г.
 2. Нотар Александра Петровска Ангеловска ќе биде отсутна од 26.07.2021 до 02.08.2021 г.
 3. Нотар Андреј Христов ќе биде отсутен од 01.08.2021 до 15.08.2021 г.
 4. Нотар Милена Момировска-Ангелевска ќе биде отсутна на 03.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ВЕЛЕС

 1. Нотар Анида Цецева ќе биде отсутна од 04.08.2021 до 06.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

 1. Нотар Нада Прочкова ќе биде отсутна од 26.07.2021 до 06.08.2021 г.
 2. Нотар Антонио Јанчев ќе биде отсутен од 20.07.2021 до 03.08.2021 г.
 3. Нотар Ѓорѓи Николов ќе биде отсутен од 01.08.2021 до 21.08.2021 г.
 4. Нотар Маргарита Вангелова ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 10.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

 1. Нотар Зарија Џафери ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 06.08.2021 г.
 2. Нотар Драгица Златевска ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 06.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КАВАДАРЦИ

 1. Нотар Пане Нацев ќе биде отсутен од 21.07.2021 до 30.07.2021 г.
 2. Нотар Љубинка Јаковлева ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 06.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КИЧЕВО

 1. Нотар Ахмет Халими ќе биде отсутен од 26.07.2021 до 03.08.2021 г.
 2. Нотар Вјоса Лимани Мустафа ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 15.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КОЧАНИ

 1. Нотар Менче Златковска ќе биде отсутна од 26.07.2021 до 30.07.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРАТОВО

 1. Нотар Маја Колева на 30.07.2021 г. ќе работи до 11:30 ч.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО НЕГОТИНО

 1. Нотар Зарија Апостолова ќе биде отсутна од 26.07.2021 до 05.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

 1. Нотар Васко Паскали ќе биде отсутен на 30.07.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ПРИЛЕП

 1. Нотар Игор Ефремоски ќе биде отсутен од 30.07.2021 до 09.08.2021 г.
 2. Нотар Наташа Велеска ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 06.08.2021 г.
 3. Нотар Татјана Адамоска Конеска ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 11.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РАДОВИШ

 1. Нотар Никола Камчев ќе биде отсутен од 29.07.2021 до 06.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РЕСЕН

 1. Нотар Мексуд Максуд ќе биде отсутен од 03.08.2021 до 13.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СВЕТИ НИКОЛЕ

 1. Нотар Христина Стаменкова ќе биде отсутна од 19.07.2021 до 30.07.2021 г.
 2. Нотар Јорданка Димчева ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 06.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

 1. Нотар Надица Чаушевска Заева ќе биде отсутна од 31.07.2021 до 08.08.2021 г.
 2. Нотар Стевица Јанева ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 18.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

 1. Нотар Јасмина Карталова Баснаркова ќе биде отсутна од 26.07.2021 до 02.08.2021 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

 1. Нотар Лидија Симонова Трајчева ќе биде отсутна од 19.07.2021 до 03.08.2021 г.
 2. Нотар Елена Ристовска ќе биде отсутна од 26.07.2021 до 02.08.2021 г.
 3. Нотар Лидија Рибарева ќе биде отсутна од 03.08.2021 до 16.08.2021 г.
 4. Нотар Весна Веселиновска ќе биде отсутна од 30.07.2021 до 06.08.2021 г.
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30