ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ („СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БРОЈ 72/16, 142/16 И 233/18), ВЕ ИЗВЕСТУВАМЕ ДЕКА СЛЕДНИВЕ НОТАРИ ПРИЈАВИЛЕ ОТСУСТВО:

 

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

  1. Нотар Владимир Голубовски ќе биде отсутен од 07.09.2023 до 22.09.2023 г.
  2. Нотар Кристина Костовска ќе биде отсутна од 21.09.2023 до 27.09.2023 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

  1. Нотар Билјана Дамјановска - Јанчевска ќе биде отсутна од 11.09.2023 до 22.09.2023 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ВЕЛЕС

  1. Нотар Елена Мартинова ќе биде отсутна од 21.09.2023 до 22.09.2023 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

  1. Нотар Анита Цветановска ќе биде отсутна на 22 септмеври 2023 г.
  2. Нотар Арбана Дестани-Адеми ќе биде отсутна од 25.09.2023  до 30.09.2023 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РЕСЕН

  1. Нотар Богданка Бакаловска ќе биде отсутна од 18.09.2023 до 22.09.2023 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

  1. Нотар Невенка Глигорова ќе биде отсутна од 15.09.2023 до 20.09.2023 г.
  2. Нотар Соња Божинкочева ќе биде отсутна од 18.09.2023 до 02.10.2023 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

  1. Нотар Весна Масловариќ Костовска ќе биде отсутна од 18.09.2023 до 22.09.2023 г.
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30