собрание 3

На 31 Март 2018 година во хотел Александар Палас, Скопје се одржа 20 - тото Редовно Годишно Сoбрание на Нотарската комора на РМ и Изборно собрание за избор на членови и заменик членови на Дисциплинскиот совет и Комисијата за надзор над примената на одредбите на Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам.

 

   собрание 2 собрание 1

На Редовното Собрание беа усвоени извештаите од работењето на органите на Нотарската комора на РМ во претходната година, додека од страна на претседателот г-дин Васил Кузманоски беа изнесени резултатите од успешното функционирање на нотаријатот во Република Македонија.

  собрание 4 собрание 5

 

Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30ч - 16.30Ч