РЕДАКЦИСКИ ОДБОР НА СПИСАНИЕТО НОТАРИУС (2017-2020)

 1. ВИОЛЕТА АНГЕЛОВСКА, нотар од Битола (Главен и одговорен уредник)
 2. АРСЛАНИ АГРОН, нотар од Скопје
 3. ПЕШИЌ ОЛИВЕРА, нотар од Скопје
 4. РИБАРЕВА ЛИДИЈА, нотар од Штип
 5. СМИЉАНОСКА ЛИДИЈА, нотар од Скопје

надворешни членови

 1. Д-Р ЈАНЕВСКИ АРСЕН, ПРОФЕСОР ВО ПЕНЗИЈА
 2. СЕЈФУЛАИ ЗУЛФИЌАР, НОТАР ВО ПЕНЗИЈА

 

КОМИСИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

 1. ВЕСОВА МЕРИ, нотар од Скопје (Претседател)
 2. АЈДАРИ МАЈЉИНДА, нотар од Скопје
 3. БОШКОВСКИ ТОДОР, нотар од Тетово
 4. ИВАНОВ ВЛАДИМИР, нотар од Кочани
 5. СТОЈАНОСКА ЕЛИЗАБЕТА, нотар од Прилеп

 

ad hoc РАБОТНО ТЕЛО ЗА СОФТВЕРСКО РЕШЕНИЕ И Е-СИСТЕМИТЕ ПРИ НКРМ

 1. АНДОНОВСКИ ВАНЧО, нотар од Скопје
 2. ДИМОВСКА ОЛГА, нотар од Скопје
 3. МИТКОВ ПЕТАР, нотар од Скопје
Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30ч - 16.30Ч