РЕДАКЦИСКИ ОДБОР НА СПИСАНИЕТО НОТАРИУС (2020-2023)

 1. ЕФРЕМОСКИ Игор, нотар од Прилеп (главен и одговорен уредник)
 2. МЕХМЕДИ Вјолца, нотар од Гостивар
 3. МАЛЕВА СТОЕВ Цеца, нотар од Гевгелија
 4. СИМОНОВА ТРАЈЧЕВА Лидија, нотар од Штип

надворешни членови

 1. д-р КОЕВСКИ ГОРАН, професор на правниот факултет „Јустинијан први“
 2. д-р МИЦКОВИЌ Дејан, професор на правниот факултет „Јустинијан први“
 3. г-дин ИЗАИРИ САДУЛА, судија во Основен суд Тетово

 

КОМИСИЈАТА ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД ПРИМЕНАТА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

1. Нотар Ана Јолакоска од Скопје, Претседател

2. Нотар Митко Милков од Кавадарци,

4. Нотар Соња Божинкочева од Струмица и

5. Нотар Едмонд Шазимани од Охрид.

6. Нотар Реџепи Прпарим од Гостивар

 

КОМИСИЈАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА КОНКУРС ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОТАРИ

 1. Проф. д-р Наташа Габер Дамјановска, директор на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев,
 2. д-р Татјана Зороска Камиловска, професор на Правниот факултет ,,Јустинијан Први’’ Скопје,
 3. м-р Миљазим Мустафа, член на Судски совет на РСМ
 4. нотар Лидија Илиевска од Штип
 5. Нотар Стевица Јанева од Струмица
Посетете не

бул. 8-ми Септември, бр. 2 кат 1, 
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРСМ

Понеделник - Петок
8:30 - 16:30