СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БРОЈ 72/16 И 142/16) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТA

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

 1. Нотар Мери Весова ќе биде отсутна од 1.8.2018 до 18.8.2018 година.
 2. Нотар Симона Николиќ ќе биде отсутна од 3.8.2018 до 17.8.2018 година.
 3. Нотар Ирфан Тахири ќе биде отсутен од 6.8.2018 до 21.8.2018 година.
 4. Нотар Роза Николова ќе биде отсутна од 7.8.2018 до 20.8.2018 година.
 5. Нотар Петар Митков ќе биде отсутен од 13.8.2018 до 17.8.2018 година.
 6. Нотар Весна Паунова ќе биде отсутна од 15.8.2018 до 24.8.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

 1. Нотар Сашка Јанчевска - Дамјановска ќе биде отсутна од 3.8.2018 до 29.4.2019 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

 1. Нотар Лидија Симонова Трајчева ќе биде отсутна од 7.8.2018 до 17.8.2018 година

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

 1. Нотар Ѓорѓи Николов ќе биде отсутен од 13.8.2018 до 24.8.2018 година.
 2. Нотар Антонио Јанчев ќе биде отсутен од 3.8.2018 до 20.8.2018 година.
 3. Нотар Соња Стојчева ќе биде отсутна од 14.8.2018 до 24.8.2018 година. 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

 1. Нотар Верица Панова Стевкова ќе биде отсутна од 3.8.2018 до 15.8.2018 година.
 2. Нотар Данче Шеримова ќе биде отсутна од 8.8.2018 до 19.8.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

 1. Нотар Даниел Живачки ќе биде отсутен од 13.8.2018 до 20.8.2018 година.
Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30ч - 16.30Ч