СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БРОЈ 72/16 И 142/16) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТA

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

1. Нотар Гордана Дескоска ќе биде отсутна од 27.4 до 4.5.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КУМАНОВО

1. Нотар Лорија Ваневска ќе биде отсутна од 18.4 до 7.5.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ШТИП

1. Нотар Лидија Рибарева ќе биде отсутна на 30.4.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

1. Нотар Прпарим Реџепи ќе биде отсутен на 30.4.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

1. Нотар Матилда Бабиќ ќе биде отсутна на 30.4.2018 година.

Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30h - 16.30h