СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БРОЈ 72/16 И 142/16) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТA

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАД СКОПЈЕ

  1. Нотар Оливера Пешиќ ќе биде отсутна од 11.6 до 22.6.2018 година.
  2. Нотар Андријана Ѓорѓеска ќе биде отсутна на 18.6 до 22.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

  1. Нотар Драгица Златевска ќе биде отсутна од 22.6. до 29.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

  1. Нотар Тана Топалоска ќе биде отсутна од 18.6. до 22.6.2018 година.
  2. Нотар Едмонд Шазимани ќе биде отсутен од 21.6 до 22.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО БИТОЛА

  1. Нотар Сашка Јанчевска Дамјановска ќе биде отсутна од 18.6 до 22.6.2018 година.
  2. Нотар Горан Димановски ќе биде отсутен од 22.6 до 29.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО КРУШЕВО

  1. Нотар Нада Петреска Ангелеска ќе биде отсутна од 25.6. до 29.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

  1. Нотар Аница Маџункова ќе биде отсутна на 18.6 до 22.6.2018 година.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУГА

  1. Нотар Неѓми Алиу ќе биде отсутен од 21.6 до 26.6.2018 година.
Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30h - 16.30h