СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (“Службен весник на Република Македонија„ број 72/16, 142/16 и 233/18) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТА

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВЕН СУД КАВАДАРЦИ

  1. Нотар Пане Нацев ќе биде отсутен од 08.07.2019 до 16.07.2019 г

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ ВО СТРУМИЦА И РАДОВИШ

  1. Нотар Јанко Милушев ќе биде отсутен од 22.07.2019 до 02.08.2019 г.
  2. Нотар Стевица Јанева ќе биде отсутна од 17.7.2019 до 2.8.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВЕН СУД ШТИП

  1. Нотар Лидија Рибарева ќе биде отсутна од 15.07.2019 до 26.07.2019 г.

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

1. Нотар Ирфан Тахири ќе биде отсутен од 1.8.2019 до 16.8.2019 година

2. Нотар Петар Митков ќе биде отсутен од 15.7.2019 до 26.7.2019 година

3. Нотар Симон Зафироски ќе биде отсутен од 15.7.2019 до 19.7.2019 година

4. Нотар Весна Паунова ќе биде отсутна од 15.7.2019 до 17.7.2019 година

5. Нотар Розе Николова ќе биде отсутна од 25.7.2019 до 12.8.2019 година

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

1. Нотар Нита Џафери Исени ќе биде отсутна од 16.7.2019 до 22.7.2019 година

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ОХРИД

1.Нотар Тана Топалоска ќе биде отсутна од 29.7.2019 до 4.8.2019 година

 

Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30ч - 16.30Ч