СОГЛАСНО ЧЛЕН 28 СТАВ (2) ОД ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ (СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БРОЈ 72/16 И 142/16) ЈАВНОСТА СЕ ИЗВЕСТУВА ЗА ОТСУСТВАТА НА НОТАРИТЕ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ВЕБ СТРАНИЦАТА НА КОМОРАТA

 

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО РЕСЕН

  1. Нотар Николче Павловски ќе биде отсутен на 18.1.2018 год.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ВИНИЦА

  1. Нотар Славчо Алексов ќе биде отсутен на 18.1.2018 год.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ТЕТОВО

  1. Нотар м-р Ненад Трипуноски ќе биде отсутен од 15.1.2018 до 22.1.2018 год.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИТЕ СУДОВИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

  1. Нотар Ана Петровска ќе биде отсутна од 15.1.2018 до 18.1.2018 год.
  2. Нотар Оливера Пешиќ ќе биде отсутна на 15 и 16.1.2018 год.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО ГОСТИВАР

  1. Нотар Драгица Златевска ќе биде отсутна од 15.1.2018 до 18.1.2018 год.

ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОСНОВНИОТ СУД ВО СТРУМИЦА

  1. Нотар Верица Панова Стевкова ќе биде отсутна од 11.1.2018 до 18.1.2018 год.
  2. Нотар Данче Шеримова ќе биде отсутна на 18.1.2018 год.
Посетете не

Бул.8-ми Септември бр.2 кат 1,
1000, Скопје, Македонија

Локација

Контактирајте не

Тел: + 389 (0)2 3115 816 

+ 389 (0)2 3214 448

Email: contact@nkrm.mk
Работно време

НКРМ

Понеделник - Петок
8.30h - 16.30h